La búsqueda global no está activada.
Salta al contenido principal

Blog del sitio

Tècniques de mobilització: De sedestació a sedestació.

Tècniques de mobilització: De sedestació a sedestació.

https://www.youtube.com/watch?v=WUwk3eQp6Lg...

Tècniques de mobilització: De sedestació a bipedestació.

Tècniques de mobilització: De sedestació a bipedestació.

https://www.youtube.com/watch?v=2wF71coFWXc...

Tècniques de mobilització: De decúbit supí a sedestació al llit.

Tècniques de mobilització: De decúbit supí a sedestació al llit.

https://www.youtube.com/watch?v=Vusp08BoylM...

Tècniques de mobilització: De decúbit supí a decúbit lateral.

Tècniques de mobilització: De decúbit supí a decúbit lateral.

https://www.youtube.com/watch?v=H3bD7OEKHqw...

Identificar les actuacions que corresponguin al rol de cuidador/a.

Identificar les actuacions que corresponguin al rol de cuidador/a.

https://www.youtube.com/watch?v=nRPk1JiR1qg...

Identificar i donar resposta a les senyals d'advertiment.

Identificar i donar resposta a les senyals d'advertiment.

https://www.youtube.com/watch?v=SBZupVaKpF4...

Proposar activitats cognitives, motores i sensorials a la persona acompanyada.