No s'ha habilitat la cerca global
Vés al contingut principal

Blog del lloc

Línea-Ñ: una botiga de roba adaptada PREVI

Línea-Ñ: una botiga de roba adaptada PREVI

https://www.youtube.com/watch?v=sP2eYqWE6N8...

Grup de suport per a persones en situació de dependència

Grup de suport per a persones en situació de dependència

https://www.youtube.com/watch?v=gFEdywIi8-g...

Tècniques de mobilització: De sedestació al llit a decúbit supí.

Tècniques de mobilització: De sedestació al llit a decúbit supí.

https://www.youtube.com/watch?v=T6end9qR55w...

Tècniques de mobilització: De sedestació a sedestació.

Tècniques de mobilització: De sedestació a sedestació.

https://www.youtube.com/watch?v=WUwk3eQp6Lg...

Tècniques de mobilització: De sedestació a bipedestació.

Tècniques de mobilització: De sedestació a bipedestació.

https://www.youtube.com/watch?v=2wF71coFWXc...

Tècniques de mobilització: De decúbit supí a sedestació al llit.

Tècniques de mobilització: De decúbit supí a sedestació al llit.

https://www.youtube.com/watch?v=Vusp08BoylM...

Tècniques de mobilització: De decúbit supí a decúbit lateral.

Tècniques de mobilització: De decúbit supí a decúbit lateral.

https://www.youtube.com/watch?v=H3bD7OEKHqw...

Identificar les actuacions que corresponguin al rol de cuidador/a.

Identificar les actuacions que corresponguin al rol de cuidador/a.

https://www.youtube.com/watch?v=nRPk1JiR1qg...

Identificar i donar resposta a les senyals d'advertiment.

Identificar i donar resposta a les senyals d'advertiment.

https://www.youtube.com/watch?v=SBZupVaKpF4...

Proposar activitats cognitives, motores i sensorials a la persona acompanyada.

Proposar activitats cognitives, motores i sensorials a la persona acompanyada.

https://youtu.be/3uwinUfAn40...