Global searching is not enabled.
Skip to main content

Blog entry by Persones Cuidadores

Tècniques de mobilització: De sedestació al llit a decúbit supí.

Tècniques de mobilització: De sedestació al llit a decúbit supí.

https://www.youtube.com/watch?v=T6end9qR55w

  • Share