Global searching is not enabled.
Skip to main content

Blog entry by Persones Cuidadores

Tècniques de mobilització: De sedestació a sedestació.

Tècniques de mobilització: De sedestació a sedestació.

https://www.youtube.com/watch?v=WUwk3eQp6Lg

  • Share